Kilometerpenge

Kører du til og fra VGT i bil, kan du søge om kilometerpenge, hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og skolen.

Du kan få kilometerpenge for den del af din rejse, der overstiger 24 km mellem din bopæl og VGT.

Du kan ikke få kilometerpenge til rejser, der overstiger 300 kilometer. Det betyder, at du maksimalt kan få kilometerpenge for den del af rejsestrækningen mellem bopæl og VGT og retur, der ligger mellem 24 og 300 kilometer.

Du skal betale skat af kilometerpengene.

Kilometerpenge til en del af strækningen

Ønsker du kun kilometerpenge til en del af strækningen mellem dit hjem og skolen, kan du søge om Ungdomskort til den resterende del af strækningen. Du kan ikke få kilometerpenge og Ungdomskort til én og samme strækning.

Betingelser for at få kilometerpenge

For at få kilometerpenge skal du opfylde betingelserne for Ungdomskort til videregående uddannelser og køre mindst 24 km (12 kilometer hver vej pr. fremmødedag).

Du kan maksimalt få kilometerpenge på rejser på op til 300 kilometer per fremmødedag. Fjernundervisning giver ikke ret til kilometerpenge.

Du skal opfylde mindst én af de særlige betingelser for kilometerpenge:

  • Der er en del af strækningen mellem din bopæl og skolen (på mindst 24 kilometer), hvor du ikke kan køre med bus, tog eller metro.
  • Din samlede ventetid på bus, tog eller metro er på mindst to timer per undervisningsdag (ventetiden er den tid, du venter på skolen og ved skift mellem transportmidler).
  • Din brug af bus, tog eller metro forlænger din samlede rejsetid per undervisningsdag med mere end to timer i forhold til bilkørsel.
  • Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

Du skal aflevere egne børn under skolealderen

Hvis du har børn under skolealderen, og du skal aflevere dem i børnehave eller lignende som led i din daglige transport mellem din bopæl og skolen, kan du få kilometerpenge, hvis afleveringen gør, at du opfylder betingelserne for kilometerpenge. Du kan dog aldrig få tildelt kilometerpenge for mere end den afstand, der er mellem din bopæl og skolen.

Sådan søger du kilometerpenge

Du skal udfylde skemaet Ansøgning om kilometerpenge og aflevere det på skolens kontor. Du kan tidligst få kilometerpenge fra den dag, hvor du afleverer ansøgningsskemaet på dit uddannelsessted. Når din ansøgning er færdigbehandlet, får du et brev som Digital Post via borger.dk/i e-Boks.