Sundhed og Science

– regn naturvidenskaben ud

Sundhed og Science

Biologi B + Matematik B

Fagpakken sundhed og science er for dig, der fx vil uddanne dig til bioanalytiker, laborant eller fødevareteknolog.

Med matematik sammen med biologi får du mulighed for at se hvordan matematikken kan støtte et naturvidenskabeligt fag. En del af undervisningen på denne fagpakke vil foregå i laboratoriet eller vores Foodlab såvel som på feltekskursioner.

 

Valgfag

Vælger du denne fagpakke, skal du yderligere vælge et valgfag på B- eller C-niveau

FORDELING AF FAG

Fag 1. SEM 2. SEM 3. SEM 4. SEM
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
NF (C-C-C)*
KS (C-C-B)**
Større skriftlig opgave
Projekt-praktikforløb
Kreativt fag - vælg ét
Billedkunst C
Mediefag C
Idræt C
Musik C
Fagpakker
Biologi B
Matematik B
Valgfag
Valgfag på B- eller C-niveau

*NF består af fagene Kemi C, Biologi C og Naturgeografi C
**KS består af fagene Religion C, Samfundsfag C og Historie B