Typografi og layout

Der er ingen formelle krav til typografi og layout, men det er hensigtsmæssigt at bruge det funktionelt, så det tilsammen:

  • støtter indhold og struktur
  • giver overblik og orden
  • adskiller tekstdele med forskellige funktioner
  • gør teksten pæn og indbydende

Det anbefales, at du anvender følgende:

  • Calibri str. 12, linieafstand 1,5, venstremargen 3 cm, højremargen 2 cm
  • Et sidehoved med navn, fag, opgavetitel, dato og sidenummerering i højre hjørne
  • Fodnoter i Word ved: Indsæt, reference, fodnote

En normalside er 2400 tegn med mellemrum.