resumé

Et resumé er en koncentreret og relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed. Dit resumé skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil typisk fylde omkring 15 linjer, og det anbringes lige før indholdsfortegnelsen. Resuméet skal indeholde en præsentation af undersøgelsens problemstilling, de anvendte faglige tilgange, de væsentligste resultater og konklusioner. Det er vigtigt, at du først skriver dit resumé, efter at opgaven er skrevet. Det indgår i bedømmelsen af opgaven, og det er det første, som censor læser.

De tre hovedpunkter i et resumé

 1. Formål hvorfor?

  • Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)? Gå tilbage til din opgaveformulering og sørg for at der er overensstemmelse med den.
  • Formuler formålet præcist og sammenhængende.

2. Metode – hvordan?

  • Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det? Skriv i korte, præcise vendinger.

3. Resultater og konklusioner – hvad fandt du ud af?

  • Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse? Hvad har du konkluderet?

 

Sproglige tips

Forhold dig objektivt
Undgå de personlige stedord “jeg” eller “vi”.
Skriv ikke “Investigate the incidence of…” Skriv i stedet: “The study investigates the incidence of…”

Tid                                                  
Normalt skrives i NUTID. DATID kan evt. bruges til at beskrive metoden (hvad man har gjort).

Variér dit sprog   
Gentag ikke blot nøgleord og -sætninger fra selve besvarelsen.
Find en ny måde at sige det på.