Tekstbehandling

Sidehoveder, sidefødder, sidetal og autotekst

Sidehoveder og – fødder er en tekst, som automatisk kommer øverst eller nederst på hver side af et dokument. Det er f.eks. praktisk at lave, når du skriver stil, og det er obligatorisk, når du skriver på computer til skriftlig eksamen, og når du laver større skriftlige opgaver som f.eks. dansk-historieopgaven.

Lav først et sidehoved, der indeholder dit navn.

 1. Gå ind under menuen Indsæt i den øverste bjælke i Word.
 2. Vælg: sidehoved i menuen, der nu er tilgængelig i bjælken for oven. Vælg også den udformning, du ønsker, i den menu, der ruller ned.
 3. Du har nu mulighed for at skrive i sidehovedet. Skriv dit navn, og anfør f.eks. emnet på din dansk-historieopgave.
 4. Vælg evt. også symbolet Dato og klokkeslæt i menuen, der er tilgængelig, når cursoren står i sidehovedet.

Du bruger samme fremgangsmåde ved sidefod.

Fodnoter

Fodnoter skal indgå i de store skriftlige opgaver. De skal bruges både, når du citerer, og når du refererer oplysninger fra en bestemt kilde. Det smarte ved at bruge fodnoter [1] er, at Word selv holder styr på numrene. Hvis du pludselig laver en note et sted i dokumentet, ændres nummeret på dine andre fodnoter automatisk.

Prøv at skrive en sætning i Word. Nu skal du prøve af lave en fodnote til et ord i din tekst. Fodnoten skal indeholde teksten ”Dette er en fodnote”.

 1. Gå ind under menuen Referencer i den øverste bjælke.
 2. Vælg Indsæt fodnote (man kan også vælge funktionen slutnote, hvis den er tilgængelig)
 3. Skriv nu teksten i din fodnote.

Som det fremgår, kan man også blot bruge genvejen Alt + Ctrl + f, når man vil lave en fodnote.

Ligeledes kan man gøre fodnotefunktionen til et fast ikon helt øverst i venstre hjørne i værktøjslinjen sammen med de øvrige foretrukne funktioner. Dette kan du gøre ved at klikke på den lille trekant til højre for disse ikoner. Vælg i menuen her flere kommandoer og find kommandoen Indsæt fodnote. Denne kan nu tilføjes din værktøjslinje, som vist midt i skærmbilledet.

Typografier

Nu skal du lave overskrifter. Prøv at skrive noget tekst – hvad som helst – UDEN at bruge tid på at stille det pænt op. Skriv først overskriften ”Xxxxxx yyyy zzzz wwwww”. Del herefter din lille tekst op i mindst ter kapitler, og giv dem hver en overskrift. Nu skal du så formatere dine overskrifter ved hjælp af Words automatiske typografier. Det er rigtig smart, fordi du bagefter kan bruge typografierne til at lave en automatisk indholdsfortegnelse. Gør følgende:

 1. Marker først din øverste overskrift (træk musen hen over, så den bliver sort).
 2. Vælg Overskrift 1 i bjælkemenuen for oven. (Denne mulighed er tilgængelig, når du har valgt HJEM i øverste bånd)
 3. Marker den første afsnitsoverskrift
 4. Gå op i boksen med typografier (den du brugte lige før). Vælg overskrift 3 til næste overskrift
 5. Gå til den næste afsnitsoverskrift og gentag pkt. 2-4

Automatisk indholdsfortegnelse

Når du bruger typografier, kan Word også lave en automatisk indholdsfortegnelse. Det er smart, fordi du så kan være helt sikker på, at sidetallene i din indholdsfortegnelse er rigtige. Word holder nemlig styr på overskrifterne for dig. Dette er en stor hjælp i forbindelse med større opgaver.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte indholdsfortegnelsen. Bemærk, at indholdsfortegnelsen først kan indsættes efter, du har skrevet noget tekst
 2. Åbn menuen Referencer øverst på siden
 3. Klik på Indholdsfortegnelse (yderst til venstre)
 4. Vælg indsæt Indholdsfortegnelse eller én af flere mulige Automatisk tabel, hvis disse er tilgængelige. Nu indsætter Word automatisk en indholdsfortegnelse dér, hvor du har bedt om at få den indsat

Opdatering af indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen opdateres ikke automatisk, når du først har sat den ind. Så, hvis du er kommet til at lave den, før du er helt færdig med dit dokument, kan den godt blive forkert. Derfor skal du nu prøve at opdatere den.

 1. Lav først en ny overskrift med teksten ”øvelse” (husk, at markere, at det er en overskrift)
 2. Skriv så teksten, bla., bla…
 3. Gå op til din indholdsfortegnelse og højreklik på den med musen
 4. Nu kommer der en menu frem på skærmen. Find kommandoen opdater felt (eller tabel)
 5. Klik på opdater felt og vælg opdater alt – indholdsfortegnelsen er nu opdateret

Litteraturliste

Til at udforme en litteraturliste i et Word-dokument, kan du benytte funktionen Referencer.

 • Når du vil henvise til en kilde, klikker du på Indsæt citat. (Her betyder citat egentlig kildehenvisning).
 • Klik dernæst på Tilføj ny kilde i drop down menuen.
 • Nu skal du vælge, hvilken type kilde, du refererer til (Kildetype), og der er forskellige skemaer, der skal udfyldes afhængig af, hvilken kilde, der er tale om. Der er f.eks. stor forskel på websted og bog.

Fidusen er, at når du først én gang har tilføjet en kilde, kan du benytte funktionen Indsæt citat og så blot klikke på kilde, så tilføjes henvisningen automatisk.

Og endnu bedre er det, når du kommer til at skulle udforme din litteraturliste. Her bruger du funktionen Bibliografi og Indsæt bibliografi. Så dukker der en alfabetisk ordnet litteraturliste op der, hvor du har sat cursoren. I den nyeste Word-udgave får man også mulighed for at vælge layout til sin litteraturliste. Efterfølgende kan man så ændre overskriften fra bibliografi til litteraturliste, hvis man vil, lige som man kan opdatere listen ved at højreklikke på listen og klikke opdater citater og bibliografi, hvis man senere har henvist til yderligere kilder i sin tekst.

Følg desuden anvisningerne i VGT’s vejledning i større skriftlige opgaver for at være sikker på, at din litteraturliste lever op til kravene.

Forside

Indsæt en forside:
Vælg menuen Indsæt – vælg Forside.