Fest og traditioner

Vi holder de gamle traditioner i live
– og føjer nye til

Fest og traditioner

Der er fem faste festdage hvert år på VGT:

  • Fødselsdagsfesten, der foregår om aftenen efter den alternative idrætsdag.
  • Gamle elevers fest i oktober. Her deltager ofte mange af de foregående års studenter.
  • Den store lancieraften i november.
  • Fastelavnsfesten i februar. Her er der karnevalsstemning og de mærkeligste udklædninger.
  • Farvelfesten i starten af maj

Udover festerne arrangerer VGT-logen også med jævne mellemrum fredagscafé, hvor eleverne hygger sig sammen med spil, musik, caféstemning, inden weekenden kalder.