KS 2 – værktøjer

I dokumentet her får du vejledning til følgende emner:

– Problemformulering og problemstillinger
– Delkonklusioner og samlet konklusion
– Talepapir

Download filen: