Sådan skriver du en 5-punktstekst

1. Skriv 3 stikord om emnet

 • Det må gerne være det første, du kommer på.
 • Sats på, at hukommelsen sorterer uvæsentligt fra.

2. Skriv 3 sætninger (én for hvert stikord)

 • De 3 sætninger bliver senere kernesætninger i de tre centrale afsnit.
 • Tænk gerne i klichéfraser, der bruger forbinderord:

– For det første…..for det andet…..for det trejde

– Det er vigtigt, at…..men endnu vigtigere…..og allervigtigst

– På den ene side…..på den anden side…..på tredje side

– Nogle vil mene…..andre vil mene…..fælles for dem er

– Nogle vil mene…..andre vil mene…..det vigtigste er dog

– Før…..nu…..herefter

se eksempel på forbindersætning

3. Skriv indlednings- og afslutningssætning

 • Indledning: Introducer emnet.
 • Afslutning: Sammenfat / Skeln væsentligt fra uvæsentligt.

Tænkepause:

 • Hænger de fem sætninger logisk sammen?
 • Er rækkefølgen rigtig?
 • Skal der ændres på forbinderordene?

4. Udvid de fem sætninger til fem afsnit

Forklar lidt nærmere, uddyb hvorfor, kom med eksempler, argumenter for din påstand…
Husk at tænke i forbinderord.

5. Vurder afsnittene og overgangene

 • Er der kernesætninger i begyndelsen af afsnittene, som resten af afsnittet forholder sig til?
 • Er der sætninger inden for de enkelte afsnit, der burde bindes bedre sammen?
 • Er der besværlige sætninger, der bør deles?
 • Hvor langt er tankespringet fra afsnit til afsnit?