Respons

Formålet med respons

Gennem dit uddannelsesforløb kommer du til at møde mange forskellige former for respons på dit arbejde. Der kan være tale om karakterer, kommentarer til diverse afleveringer, feedback på et AT-forløb osv. Fælles for alle disse typer af respons er, at der er tale om fremadrettede evalueringer, som du skal tage ved lære af.

Formålet ved respons er:

  • At synliggøre din faglige viden på det pågældende område
  • At give dig overblik over konkrete fejl og mangler – men samtidig hvad der fungerer optimalt
  • At fremhæve de punkter, som kan forbedres
  • At give dig mulighed for at udvikle det faglige produkt – enten på sigt eller med det samme
  • At skabe en fremadrettet proces

Hvordan foregår respons?

Respons foregår som udgangspunkt i forbindelse med et skriftligt arbejde. Der kan enten være tale om respons på et igangværende arbejde eller på noget, som allerede er afsluttet.

  • Respons undervejs i skriveprocessen: her kan der eksempelvis være tale om et påbegyndt skrivearbejde, som du får anvisninger på, inden du arbejde videre. Der kan også være tale om en genaflevering, hvor du skal forholde til lærerens rettelser
  • Respons på et færdigt produkt: her er der tale om anvisninger, som der skal arbejdes videre med på sigt og dermed ikke i forhold til det konkrete produkt

Ved en dansk stil kan der eksempelvis være nogle sproglige rettelser angående sætningsopbygning, som du skal have fokus på næste gang du skriver, mens du ved en biologiaflevering skal huske at anvende fagtermerne i den rette kontekst.

Ved alle typer af respons vil det typisk være tale om konkrete kommentarer og gode råd til dit videre arbejde. Der vil derfor ofte være et fokus på individuelle behov. Vær opmærksom på at fokus i din respons kan ændre sig i takt med at niveauet og de faglige krav øges.

Der kan også være tale om, at du og dine klassekammerater giver hinanden respons på fælles eller individuelle opgaver.

Hvordan bliver man god til at give, modtage og anvende respons?

Når du arbejde på at forbedre og udvikle dit arbejde, er det en nødvendighed at modtage og anvende respons. Et led i at blive god til dette er også at blive i stand til at forholde sig til og give respons på produkter, der ikke er dine egne.