Vejledning

Vejledning er en proces, hvor vejleders opgave er at støtte dig i at træffe egne beslutninger.

Du vil gennem din studietid opleve, at vejledning er en central del af flere af dine opgaver som eksempelvis SRO. Du vil samtidig opleve, at du kommer til at arbejde mere og mere selvstændigt med de opgaver, du får vejledning til. Din lærer vil derfor også blive mindre og mindre styrende for processen, og når du eksempelvis kommer til SRP-ugerne i 3.g, er det dig alene, der skal lægge en tidsplan for dit arbejde.

Vejledningsprocessen kan deles op i tre dele, før vejledningen, under vejledningen og efter vejledningen. Nedenfor kan du se, hvad de tre faser dækker over, og hvordan du optimerer dit udbytte af vejledningen.

Før vejledning

Det er i denne fase, at du forbereder dig til selve mødet med din(e) vejleder(e). Her er det vigtigt, at du gør dit forarbejde og sørger for, at du har fået indsamlet den viden, der er nødvendig, for at du kan få mest muligt ud af vejledningen. Læs Vejledningskontrakt og følg disse råd:

  • Vær bevidst om, hvad der forventes af dig til det pågældende møde. – skal du sende noget til vejleder inden, skal du medbringe litteratur osv.
  • Vær bevidst om, hvad du kan forvente af din vejleder. – er dig eller vejlederen, der skal indkalde til møder, i hvilket omfang er vejleder til rådighed under selve opgaveskrivningen osv.
  • Det er dig, der skal præsentere dine ideer og tanker. Du kan IKKE forvente, at vejleder kommer med ideer.
  • Jo mere forarbejde du har lavet, jo bedre bliver din vejledning

Under vejledningen

Tag notater! Du vil ALDRIG kunne huske, hvad der præcist er blevet sagt.

Hvis din vejleder siger noget, du ikke forstår, er det vigtigt, at du får spurgt ind til det.

Husk, at vejleder er der for at hjælpe dig videre i processen

Efter vejledningen

Ved nogle vejledninger er det din opgave at sende et referat af mødet. Gør altid dette samme dag, mens det er frisk i hukommelsen.

Nogle gange er der tale om flere vejledningsmøder, og der kan der være en arbejdsopgave mellem dine vejledninger. Her arbejder du videre med den respons, som du har fået og videreudvikler dine ideer.

Det er altid en god idé at læse en masse mellem vejledninger, da du gerne skulle opleve en progression fra gang til gang.