At give respons

Formålet med at give respons er dobbelt, idet både den der giver og den der modtager kan lære af det. Når du giver respons, skriftligt som mundtligt, skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvilke krav stilles til det pågældende produkt?
  Her kan der være tale om fagfaglige mål som eksempelvis kravet om, at du skal overveje, undre osv. i et dansk essay.
  Der kan også være tale om delmål eller andre specifikke mål til det færdige produkt. Det vigtige er selvfølgelig, at det bliver produktets konkrete mål, du giver respons på.
 • Hvem er modtageren for din respons?
  Ved eksempelvis projektarbejde vil du ofte komme til at give gruppemedlemmer respons. Det arbejde, du her kommenterer på, er ofte noget, du også selv kommer til at repræsentere. Derfor kan man have en tendens til at være mere kritisk end ellers, og her er det vigtigt at huske, at de andre i gruppen formentlig har gjort deres bedste. Se i den forbindelse reglerne for god respons nedenfor. Samtidig er der her tale om en respons, hvor der er et begrænset antal tilhørere.

Det kan nemlig også være, at modtagerene for din respons er en anden gruppe, som du ser fremlægge. Her er der betydelig flere tilhørere end i det første eksempel og derfor bliver det vigtigt, at den kritik, som også er en del af responsens, kommer til udtryk på en behagelig måde.

Kort sagt, tænk altid over, hvordan du selv ønsker at få konstruktiv kritik.
Som nævnt er der visse regler, der er gode at følge for at opnå det optimale udbytte af responsen:

 • Din vigtigste opgave er at komme med gode råd. Når der ikke er tale om respons ved et fælles projekt, er det alene op til modtageren at bestemme, hvilke ting han/hun vil gøre brug af
 • Begynd med det positive. Det er vigtigt med respekt mellem den der giver og den der modtager respons
 • Fremhæv udviklingsmuligheder
 • Stil opklarende spørgsmål, hvis der er noget, du ikke forstår, inden du giver din respons
 • Husk at forholde dig til konkrete produktkrav
 • Husk hvilken kontekst din respons bliver givet i. Er det et mere intimt og fortroligt forum, hvor I kun er nogle få stykker, eller er det foran hele klassen