At modtage respons

Gennem din studietid kommer du til at modtage mange former for respons og fra mange forskellige personer, lærere, klassekammerater, censorer osv. Det er derfor vigtigt, at du bliver god til at modtage denne form for evaluering. Her skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvilke krav stilles til det pågældende produkt, som du skal have respons på?
  Her kan der være tale om fagfaglige mål som eksempelvis kravet om, at du skal overveje, undre osv. i et dansk essay.

Der kan også være tale om delmål eller andre specifikke mål til det færdige produkt. Det vigtige er selvfølgelig, at det bliver produktets konkrete mål, du får respons på, men samtidig, at du også selv er bekendt med responsens fokus.

 • Hvordan modtager du din respons?
  Nogle gange modtager du responsen skriftligt fra din lærer, andre gange er det dine klassekammerater, der enten i mindre grupper eller i plenum giver dig respons på dit arbejde.

Ved den skriftlige respons fra din lærer er der typisk tale om en meget personlig respons, hvor responspunkterne er tilpasset dit faglige niveau og dine udfordringer. Her er vigtigt, at du ikke sammenligner dig med andre, og tænker hvorfor I ikke har de samme fokuspunkter. Responsens er din alene og et led i netop din faglige udvikling.

Det er oftest mere angstprovokerende at modtage respons i større forsamlinger. Derfor er det ekstra vigtigt, at du her er modtagelige for de inputs, der kommer.

Uanset situationen er det vigtige kort sagt, at du er åben for at få konstruktiv kritik.
Ligesom når du giver respons, er der også nogle få regler, der er værd at følge for at optimere udbyttet:

 • Din vigtigste opgave er modtage gode råd. Når der ikke er tale om respons ved et fælles projekt, er det alene op til dig at bestemme, hvilke ting du vil gøre brug, når dine klassekammerater giver respons. Når du modtager respons fra din lærer, er der tale om en endnu mere faglig og kvalificeret respons, som du altid bør følge.
 • Vær lyttende og lydhør. – husk i den forbindelse, at al respons kun bliver givet for at hjælpe dig.
 • Stil opklarende spørgsmål, hvis der er noget, du ikke forstår ved den respons, du modtager.
 • Husk at forholde dig til konkrete produktkrav.
 • Husk i hvilken kontekst du modtager din respons.

Når du har modtaget din respons, vil du ofte foretage en form for efterbearbejdning. Ved respons på et produkt der allerede er afleveret, kan du med fordel oprette en arbejdsportfolio, så du løbende kan gøre brug af de faglige kommentarer. Ved et produkt der endnu ikke er færdig, får du brug for at redigere.