Mindmap

Mindmapping er en metode, hvor du på én gang frit noterer ideer og organiserer dem.

Man begynder med sit overordnede emne i midten og noterer mulige vinkler på emnet rundt om det.

Ud fra de nye vinkler kan du eller din gruppe associere videre, sætte flere vinkler på, associere videre etc.

På den måde skaber du efterhånden en forgrenet billede med dit emne i midten.

Efterfølgende kan du vælge, hvilke grene du vil gå videre med, og hvordan de indbyrdes skal organiseres.

Ved at lave et mønster frem for blot at notere en lang liste, bliver det nemmere at strukturere og huske.

Du kan også notere, hvilke bøger, artikler, etc., der kan belyse dit emne.

Du kan også bruge farver, så du hurtigt kan skelne mellem emner, spørgsmål og kilder f.eks.

Der findes mange mindmapping programmer på nettet. Nogle er gratis, f.eks.