Mødeleder og referent

Under projektarbejde kan der i større grupper være et behov for at anvende en mødeleder og en referent. Ved et kortere gruppearbejde er mødelederen og referenten ofte den samme, mens man ved længerevarende arbejde skiftes til at varetage posterne.

Formålet med disse funktioner er, at man under eksempelvis AT-uger begynder og afslutter dagen med et kort gruppemøde. Dette fordi:

 • Man skaber overblik over det fælles arbejde
 • Man gør individuel viden til fælles viden
 • Man sikrer sig at ens tidsplan holder
 • Man har mulighed for at give hinanden lektier for

Er man mødeleder, har man følgende funktioner:

 • Er ordstyrer og dermed ansvarlig for, at alle i gruppen bliver hørt
 • Er ansvarlig for, at der laves en liste over dagens opgaver
 • Er ansvarlig for, at dagens opgaver bliver fordelt
 • Er ansvarlig for, at der evt. gives lektier for

Er man referent, har man følgende funktioner:

 • Spørger ind, hvis der bliver sagt noget uklart
 • Er ansvarlig for, at alle ideer og beslutninger fremgår af referatet
 • Er ansvarlig for, at referater bliver delt med alle gruppens medlemmer

Her finder du en skabelon til et referat, som indeholder de spørgsmål mødelederen bør tage udgangspunkt i: