Brainstorm

En brainstorm er et redskab som du kan tage i brug, når du har et behov for at skabe så mange tanker og ideer som overhovedet muligt i forhold til et bestemt emne. Der er dermed tale om et redskab, der frembringer stof og ideer til eftertanke.

Du kan begynde din brainstorm ved bare at skrive dit emne på et stykke blank papir, hvorefter du skriver de alle de tanker, som emnet frembringer. I denne del af processen er det vigtigt, at du bare lader tanker få frit spil og ikke tænker over sammenhængen – skriv ukritisk og evt. kun i stikordsform. Først efter din brainstorm kan du vurdere, hvad du skal arbejde videre med.