Talepapir AT 4 innovation

Præsentation af innovationsprojekt i AT

Hent talepapiret som word-dokument her:

1. Start din præsentation med at forklare, hvordan dit problem hænger sammen med emnet:

Fortæl helt kort hvad emnet er, og hvorfor du har valgt at arbejde med det konkrete problem, som du har.

 • Gør det helt klart hvad det konkrete problem er, hvorfor det er der, hvem der har det og hvor.
 • Hvem du har/vil arbejde sammen med om at løse probleme

2. Giv en helt overordnet præsentation af dit løsningsforslag og fortæl om:

 • Hvem der får nytte af dit løsningsforslag (i snæver og bred forstand).
 • Hvad succeskriterierne for løsningsforslaget er.
 • Hvilke inspirationskilder du har brugt, og hvordan du har brugt dem.
  – Gør eventuelt rede for, hvis der har været særlige udfordringer med at ændre/gentænke inspirationskilden for at få den til at fungere i den nye sammenhæng.

3. Præsenter, hvordan du har brugt fagene i dit arbejde med at a) konkretisere problemstillingen b) udarbejde dit løsningsforslaget c) vurdere løsningsforslaget.

Her er det vigtigt at komme omkring begge fag og være struktureret. (Du kan selv vælge, hvordan du vil prioritere fagenes metoder i de forskellige dele af arbejdet.)

 • Gør noget ud af at forklare:
  – hvorfor det har været nødvendigt at bruge begge fag i arbejdet med dit projekt
  – forklar de to fags muligheder og begrænsninger i dit konkrete arbejde med projektet
 •  Vær konkret i din forklaring af dine metoder og fortæl om, a) hvad du faktisk har gjort b) hvorfor du har gjort det c) hvad du har fået ud af det.

4. Præsenter dine problemstillinger og deres relevans for din innovative løsning:
Slå ned på de to-tre vigtigste. Vælg dem, hvor du mener, at dit arbejde virkelig har noget at sige og rammer et højt niveau.

 • Undgå at komme til at læse op af synopsen, og fokuser på at bruge de 10-12 minutter præsentationen varer til at vise de stærkeste sider af dit arbejde. (Her kan du også vise din viden om de forskellige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til det konkrete arbejde med problemstillingen.)

Det kan være svært eller uhensigtsmæssigt helt at holde punkt 3. og 4. adskilte.

5. Præsenter din konklusion/vurdering af projektet:
Her er det vigtigt, at der er en direkte sammenhæng med din konkretisering af problemet. Din konklusion skal give/forklare et manglende/utilfredsstillende løsningsforslag.

 • Vurder f.eks. løsningsforlagets chance for succes, konsekvenser, udbredelse. Igen er det vigtigt at vælge det ud, der viser de mest kvalificerede sider af dit arbejde.
 • Diskuter fordele og ulemper ved dit løsningsforslag.

6. perspektiver til din studierapport (et andet AT/innovations-forløb du har haft). Her er det igen vigtigt at være præcis og konkret.

 • Fokuser f.eks. på, om der en eller flere metoder/problemer/løsningsforslag, der går igen. Har en bestemt metode bidraget med mere eller mindre? Er der noget, der har været påfaldende ens? Hvad kan man i så fald lære af det?
  – Fokuser på at perspektivere til det konkrete arbejde med indholdet og metoderne fra forløbene.