AT 4

Det skal I arbejde med i 2.g.

Alt fra 1.g samt: videnskabsteori og metode
AT 4 – stadig med innovation

Formål

I AT 4 skal du arbejde videre med det, du har lært tidligere, men denne gang skal der især lægges vægt på metode og videnskabsteori, som I får undervisning i.

Lektier ud over ressourcerum

  • VGTs Skrivemetro > AT-linjen > Station AT4
  • AT-håndbogen, s. 84-88
  • Materiale om, hvordan man laver en mundtlig fremlæggelse, fx s. 5-18 i: A.B. Staunstrup: AT tale (Systime)
  • AT og innovation, kap. 12
  • Om de involverede fags metoder i: AT-håndbogen

Mål

Du skal lære:

  • At lave en innovationsproblemformulering og –synopsis
  • Hvordan man skriver et ”metode”afsnit i en innovationssynopsis.
  • Mundtlig fremlæggelse af en innovationssynopsis
  • Mere om metode og videnskabsteori

Progression

Du skal især bygge videre på det, du lærte om metoder i AT3, samt det, du lærte om innovation i AT i AT3.

Produktkrav

Synopsis samt et antal mundtlige præsentationer af denne, individuelt eller i grupper.

Gode værktøjer til AT4

Lærermateriale AT4