AT 6

Det skal I arbejde med i 2.g.

Alt fra 1.g samt: videnskabsteori og metode
Generalprøven på AT-eksamen

Formål

AT 6 er en generalprøve på AT-eksamen i 3.g.

I AT 6 skal du for første gang prøve at arbejde med AT som ved eksamen, både mht. din arbejdsproces, lærernes vejledning og eksamensforløbet (med synopsis, talepapir og dialog).

Lektier ud over ressourcerum

 • VGTs Skrivemetro > AT-linjen > Station AT6 og evt. Station AT-eksamen
 • AT-håndbogen, s. 84-88
 • AT og Innovation, kap 12
 • Om de valgte fags metoder i: AT-håndbogen (vil variere fra elev til elev)

Mål

Du skal lære:

 • Hvordan eksamen i AT (synopsis og mundtlig præsentation) forløber
 • At perspektivere sagen til tidligere forløb i AT

Progression

Du skal bruge alt, hvad du tidligere har lært i AT. Tjek op på, hvor du har problemer, og hvor der er noget, du endnu ikke har styr på. Det er nemlig nu, du stadig kan få hjælp og undervisning.

Produktkrav

Synopsis (må gerne laves i grupper) samt individuel mundtlig præsentation af denne til årsprøven.

Evaluering

Til årsprøven vil du blive bedømt på din mundtlige præstation. Der vil blive lagt vægt på, om du kan:

 • anvende viden, metoder og teorier fra begge fag
 • begrunde dit valg af metoder, teorier og fag i forhold til problemformuleringen
 • vurdere fagenes muligheder og begrænsninger i forhold til problemformuleringen
 • inddrage alle taksonomiske niveauer i fremlæggelsen
 • perspektivere til historiske og/eller nutidige sammenhænge, herunder evt. til kunstneriske, videnskabelige eller teknologiske nybrud
 • perspektivere til metoder, teorier eller problemstillinger fra studierapporten

Desuden vil du få mundtlig respons på din synopsis. Den samlede evaluering vil ske med henblik på din AT-eksamen i 3.g.

Gode værktøjer

Se AT Værktøjskassen

Lærermateriale AT6