AT 7

Almen studieforberedelse i 3.g

AT 7 – Øv dig på en eksamensopgave

Formål

I AT 7 har du sidste mulighed for at få styr på det, du endnu ikke har styr på i AT, både mht. målene i UVMs studieplan for AT, synopsis og mundtlig eksamen.

Lektier ud over ressourcerum

 • VGTs Skrivemetro > AT-linjen > Station AT7 og Station AT-eksamen
 • AT-håndbogen, s. 10-14 og 84-88
 • AT og Innovation, kap. 12
 • Om mundtlig fremlæggelse, fx s. 5-18 i: AT tale
 • De involverede fags metoder i: AT-håndbogen

Mål

Du skal sikre dig, at du har styr på det hele inden den endelige AT-eksamen, også at du har studierapporten klar.

I dette forløb er det individuelt, hvad du stadig har brug for at lære – metode er typisk noget, der volder mange problemer.

Progression

Du skal repetere det, du har lært i AT, og hvis der er noget, du stadig har problemer med, skal du bede dine lærere hjælpe dig med det.

Produkt

En tredelt synopsisfremlæggelse.

Den mundtlige fremlæggelse foregår i individuelt, i par eller i grupper med udgangspunkt i et talepapir.

Evaluering

Inden den mundtlige fremlæggelse, skal der afleveres udkast til problemformuleringen og synopsen med henblik på respons fra lærerne.

I AT 7 bliver du evalueret på det samme som til AT-eksamen. Du skal kunne

 • lave en problemformulering
 • anvende viden fra forskellige fag og faglige hovedområder
 • anvende relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder
 • demonstrere kendskab til de enkelte fags muligheder og begrænsninger
 • perspektivere til relevante idehistoriske nybrud
 • demonstrere forståelse for videnskabelig tankegang
 • placere et givet emne i en større historisk og/eller nutidig sammenhæng

Lærerne vil give respons på både synopsis, problemformulering og mundtlig fremlæggelse.

Undervejs i processen giver lærerne også respons på de metoder og teknikker, I anvender.

Gode værktøjer

Se AT Værktøjskassen

Lærermateriale AT7