AT eksamen

 

Formål

Til AT-eksamen inddrager du dine kreative og innovative evner og din kritiske sans, når du med udgangspunkt i et aktuelt emne – en eksamensopgave – skal formulere en interessant sag. I arbejdet med sagen anvender du din faglige og metodiske viden i et fagligt samspil. I besvarelsen af din problemformulering skal du reflektere over dit valg af fag, faglig viden og faglige metoder.

Under vejledning udarbejder du – gerne i en gruppe – en AT-synopsis, hvor du bruger VGT’s synopsismodel for 3.g og eksamenssynopsisen og relevante redskaber og teknikker, som du har lært i tidligere AT-forløb og opgaver.

AT-opgaven og ressourcerum

AT-opgaven stilles centralt og offentliggøres på samme dag i hele landet (se tidsplanen her).

Alle 3.g’ere får denne dag udleveret en CD, der indeholder en præsentationsvideo af årets emne og en præcisering af rammerne for opgaven, f.eks. særlige krav ud over de generelle krav til valg af fagog afgrænsning af emnet. CD’en indeholder også et ressourcerum til opgaven, dvs. en samling af artikler, tekster og henvisninger, der kan inspirere dig til valg af emne og bruges i dit arbejde med at besvare opgaven.

Arbejdet med AT-eksamen

Oversigten til højre viser, hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med din(e) vejleder(e) inddrager under arbejdet.

Produkt

En tredelt synopsisfremlæggelse.
Vi anbefaler, at synopsen udarbejdes i grupper, men skrives individuelt. Den mundtlige fremlæggelse er individuel.

Evaluering

I bedømmelse af din synopsisfremlæggelse vil der blive lagt vægt på, at du kan:

  • Tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
  • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen
  • Opstille og behandle en AT-problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet af dit arbejde
  • Perspektivere sagen
  • Vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag
  • Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag

Lærermateriale AT-eksamen